Succesvol zijn door anderen succesvol te maken


DNZ on tour

Bikkelz Sociaal ondernemend wil groei, ontwikkeling en arbeidscontinuïteit realiseren voor mensen voor wie het niet vanzelfsprekend is dat ze werk hebben en houden. Belangrijkste bedrijfsdoelstelling is om vanuit een betrokken leer/werkomgeving mogelijkheden te creëren voor en door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Sociaal rendement is de eerste winstdoelstelling, bedrijfsmatig rendement de tweede. Als belangrijke nevendoelstelling wil Bikkelz een inspirerend voorbeeld zijn voor andere bedrijven en organisaties. De in ruim 20 jaar vanuit de praktijk opgebouwde expertise en ervaringsdeskundigheid wordt graag met andere organisaties gedeeld om meer naar kansen in plaats van ‘bedreigingen’ te kijken. Betrokkenen vanuit Bikkelz Sociaal ondernemend hebben hiervoor een sterke persoonlijke en bedrijfs-intrinsieke motivatie.