De doelstellingen van Bikkelz.


Bikkelz Sociaal ondernemend wil groei, ontwikkeling en arbeidscontinuïteit realiseren voor mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat ze werk hebben en houden. Belangrijkste bedrijfsdoelstelling is mogelijkheden creëren voor en door mensen met een zogenaamde “afstand tot de arbeidsmarkt”. Sociaal rendement is de eerste winstdoelstelling naast bedrijfsmatig rendement. Verder wil Bikkelz een inspirerend voorbeeld zijn voor andere bedrijven en organisaties. We helpen graag vanuit onze expertise en ervaringsdeskundigheid rendement te halen uit mogelijkheden van mensen/medewerkers met enige beperkingen. We hebben hiervoor een sterke persoonlijke en bedrijfs-intrinsieke motivatie.

"Succesvol zijn door anderen succesvol te maken."