Werkwijze


Samenwerken en aanpakken op z’n Bikkelz’s: Bikkelz Sociaal ondernemend ontstond uit een droom om voor mensen met fysieke, energetische en mobiliteitsbeperkingen ontwikkelingsmogelijkheden en echt werk te creëren. Alles komt tot stand uit samenwerking met betrokken bedrijven en organisaties, die we “participatiepartners” noemen. De kwaliteit en competitieve slagkracht als leverancier van kantoorbenodigdheden, Kerst- en relatiegeschenken en het benutten van detacheringsmogelijkheden, worden vooral ook geborgd door samenwerking met deze partners. Mensen kunnen zich bij ons opnieuw “uitvinden” binnen een begripvolle, betrokken maar ook commerciële omgeving. Ze kunnen zich “herpakken”, ontwikkelen en zichzelf weer “op de kaart” zetten, na vaak vele jaren van afwezigheid op de arbeidsmarkt. Mensen ontwikkelen zich van kandidaat naar leerling naar professioneel medewerker.
Sommigen blijven, anderen “vliegen” uit en ontwikkelen zich elders verder, maar blijven in de regel aangesloten op de arbeidsmarkt. Motivatie en talent worden op een bijzondere manier omgezet naar echte mogelijkheden. Dit doen we op z’n Bikkelz’s met passie, durf, daadkracht en doorzettingsvermogen, want kansen krijgen moet je ook verdienen!

Geen klanten maar relaties in participatie: Klanten en opdrachtgevers treffen gemotiveerde Bikkelz met veel inzet, die optimaal ontzorgen en ondanks hun beperkingen absoluut volwaardig zullen zijn bij inkoop- of verkoopondersteuning. De keuze voor zakendoen met Bikkelz is een bewuste keuze voor socialere inkoop van producten en diensten, waardoor mensen waarvoor het niet vanzelfsprekend is dat ze werk hebben en houden, aan de slag komen en kunnen blijven. Wij hebben dan ook geen klanten, maar relaties in participatie!